Clubwedstrijd 14 augustus gaat niet door!

Helaas zijn wij genoodzaakt om ook de wedstrijd voorzien op zondag 14 augustus a.s. op het crossterrein van motorclub Lille af te gelasten wegens geen hulpdiensten. De hulpdiensten tijdens de wedstrijden worden steeds verzorgd door het Rode Kruis. Helaas door de grote drukte in deze periode van verschillende evenementen zoals Antiliaanse feesten  is het voor deze mensen onmogelijk om op onze wedstrijd aanwezig te zijn. We hebben verschillende andere hulpverleningsdiensten gecontacteerd maar eveneens door de drukke periode heeft niemand ons kunnen verder helpen. Vandaar dat we niet anders kunnen om deze wedstrijd niet te laten doorgaan, dit buiten onze wil om. We hopen op ieders begrip .

De reservedatum van 2 oktober komt dus als wedstrijddag op de kalender bij te staan .

Aangezien het de tweede keer dit seizoen is dat we om bovenvermelde reden een cross moeten afgelasten gaan we zeker meer aandacht schenken en betere afspraken maken met de hulpdiensten om zulke toestanden te vermijden .

Nogmaals onze oprechte excuses hiervoor

Bestuur Motorclub Lille