Lille gesloten…. Wat nu?

Beste crossers, vrijwilligers en sympathisanten

Donderdag werd MC Lille volledig met verstomming geslagen. De vergunning van onze geliefde club werd per direct ingetrokken door de Raad van Vergunningsbetwistingen. Duizenden liefhebbers en vrijwilligers zijn plots hun hobby kwijt. Dat raakt ons zo diep, dat we er geen woorden voor konden vinden. Zoals jullie weten leven wij voor de club. Maar we zien hoe jullie achter ons staan. We zien jullie berichten. Jullie steunbetuigingen. Dit raakt ons bijzonder en geeft ons de moed om door te gaan.

Wij blijven vechten voor onze club.

Wat is er gebeurd?

Voor sommigen is het niet helemaal duidelijk wat er vooraf aan de laatste beslissing is gebeurd.

In de zomer van 2021 is volgens de wettelijke afspraken een nieuwe vergunning aangevraagd bij de deputatie (provincie Antwerpen). Verschillende adviezen worden gevraagd en na een aantal hoorzittingen levert de deputatie een vergunning af op 10/02/2022 . Vier burgers en een twee natuurverenigingen gaan in beroep . Het dossier moet hierdoor op het departement van minister Zuhal Demir beoordeeld worden.

Er komt een vergunning met bijkomende voorwaarden op 15/12/2022.

MC Lille gaat met de nieuwe milieuvergunningsvoorwaarden onmiddellijk aan de slag. We moeten bijvoorbeeld een weekend per maand sluiten en voeren dat zonder uitstel in. De vergunning is voor zeven jaar toegestaan. In deze periode moeten we een oplossing vinden voor een nieuwe toegangsweg. Medewerkers van ruimtelijke ordening van het kabinet van Sport Vlaanderen trekken dit dossier. Er zijn al een paar vergaderingen geweest en we hebben de volle medewerking van het gemeentebestuur, een aantal overheidsinstanties en ons team.

Onze vergunning was dus verstrengd, maar wel goedgekeurd. MC Lille voldoet aan alle voorwaarden én gaat bovendien proactief aan de slag. We overleggen met Sport Vlaanderen, maar ook op Europees niveau. Hoe kunnen we het geluid van motorsport verminderen? Hoe kunnen we elektrisch rijden populairder maken? Ook als het gaat over de omliggende eigendommen doen we wat we kunnen. Na elke training en elke wedstrijd wordt alles proper opgekuist. Er zal geen blikje of papiertje van ons te vinden zijn.

Waarom moeten we dan sluiten?

Twee burgers zijn tegen onze sport en trekken daarmee naar de Raad van Vergunningsbetwistingen . Zij willen onze vergunning laten intrekken, en verwijzen daarvoor naar een dossier in Olmen is toegepast.

Heel opmerkelijk: de lokale vereniging Natuurpunt Lille geeft aan dat ze geen betrokken partij waren bij de opgestelde bezwaren.

Verrassend genoeg krijgen twee burgers en Natuurpunt gelijk. En dat wringt. Want wij doen wat we kunnen om alle liefhebbers een veilige plaats te geven om hun sport te beoefenen. Wij volgen de voorwaarden van onze vergunning, uitgegeven door minister Demir. Laten we niet vergeten dat onze club al meer dan vijftig jaar bestaat: dat is gewoon deel van Lille.

Is dit de schuld van de gemeente?

Nee, dat willen we graag duidelijk stellen. Het gemeentebestuur geeft telkens positief advies en de burgemeester is op elke hoorzitting aanwezig geweest.

Onze burgemeester gaat bovendien actief met ons aan de slag om aan de voorwaarden, zoals een toegangsweg, te kunnen voldoen. We zijn hen dan ook dankbaar voor hun steun. De verstrengde voorwaarden welke zijn opgelegd door het kabinet van minister Demir komen ook niet zomaar uit de lucht vallen. Zij hebben een degelijke afweging moeten maken  tussen de belangen van de motoclub en deze van de omgeving.

Wat nu?

Het is echt hartverwarmend hoeveel steun en medeleven we vanuit zoveel hoeken krijgen. Het is meer dan we konden bedenken en dan nog van zoveel verschillende mensen. We zouden zo velen willen bedanken, maar zouden een deel vergeten. Daarom richten we ons aan jullie allemaal: bedankt!

Welke acties voeren we?

We hebben veel nagedacht over eventuele acties. Bij acties bestaat altijd de kans dat we door een paar enkelingen (infiltranten?) in een negatief daglicht komen. Hoewel we de kwaadheid onder velen begrijpen, willen we dat absoluut vermijden. We hebben heel veel krediet bij onze overheden opgebouwd, dankzij onze (en jullie) houding en de constructieve benadering van de problemen. Dat willen we niet teloor zien gaan.

Ik wil na een vergadering nog meegeven dat volgens mij de lokale afdeling van Natuurpunt Lille geen rechtstreeks betrokken partij is bij heel de beroep procedure. Zij vonden dat de laatst afgeleverde vergunning evenwichtig was, maar er was nog werk voor ons.

Er wordt door de burgemeester, het kabinet van Sport Vlaanderen, het kabinet van Zuhal Demir en onze juristen heel hard gewerkt aan een oplossing. We geloven dat we daarin gaan slagen. Maar onthou: zonder steun van deze mensen is het voor ons einde verhaal.

Wat kunnen jullie nog meer doen?

Een aantal mensen zullen het misschien raar vinden, maar iedereen moet zeker ook denken aan het voortbestaan van de nog bestaande omlopen. Ook zij botsen op de problemen met geluid. We kunnen altijd naar anderen wijzen, maar zorg er dus voor dat je zelf in orde blijft. Draag zorg voor de uitlaten, bewaak het geluidsniveau en hou u aan de normen.

Blijf positieve boodschappen delen! Hou onze zaak levendig. Onze club is een warme, hartelijke plek. Een club waar iedereen welkom is. Waar we een prachtige sport, nationaal erfgoed als het ware, beoefenen. We begrijpen jullie kwaadheid en frustratie. Maar we komen het verst door samen op een positieve manier te tonen waar wij voor staan.

Op de achtergrond wordt er heel hard gewerkt, maar voorlopig kan ik nog niets concreets melden.

Zodra ik meer informatie heb, laat ik iets weten.

Jef Leysen

Voorzitter MC Lille, in naam van het volledige bestuur.