regionale vergunning 2021

 

Zoals wellicht iedereen al wel weet is sinds vorige maand Motoclub Lille (samen met VLM) als club aangesloten bij Motorsport Vlaanderen. Dit is de enige erkende en gesubsidieerde federatie in Vlaanderen in de sporttak motorrijden.

Waarom heeft MC Lille deze stap gezet?:

 1. voor de diverse overheden (provincies en gemeenten) is Motorsport Vlaanderen het enige officiële aanspreekpunt voor onze sport.
 2. tijdens de Corona periode is Motorsport Vlaanderen een grote steun geweest om het terrein te heropenen en open te houden. De akkoorden zorgden er voor dat we in mei konden trainen. Ook nu wordt er achter de schermen hard gewerkt terug te kunnen herstarten.
 3. Samenwerking tussen de bonden is noodzakelijk.
  Motorclub Lille is er van overtuigd dat deze samenwerking het best gebeurd binnen een door de overheid erkende en gesubsidieerde federatie.
 4. Door te streven naar een eenheidsfederatie, is het bestaan van verschillende bonden niet meer logisch. UMC Vlaanderen is hierdoor overbodig geworden. We hopen dat de andere federaties onze weg volgen.
 5. In het algemeen stellen we vast dat steeds minder mensen vrijwilligerswerk willen vervullen. Dat is een teken van deze tijd. Administratieve taken zullen meer en meer door betaalde mensen gedaan worden.
  Op lange termijn denken we dat er geen weg terug is.
 6. De werking van Motorsport Vlaanderen (ex-VMBB) is gewijzigd, gemoderniseerd en gericht op vooruitgang. Een duidelijk voorbeeld hiervan is het MXforKids project, net als het project Motorsport Future, dat nu ook onder Motorsport Vlaanderen valt.

 

MC Lille valt voortaan onder de reglementering van Motorsport Vlaanderen. Veel zal U daar niet van merken, het gaat om details. Zo kunnen MC Lille en VLM geen motorcross vergunningen op eigen naam uitschrijven. Om van de subsidie te kunnen genieten moeten alle vergunningen op naam van Motorsport Vlaanderen staan. Er wordt  streng op toegezien door de overheid.

De volgende vergunningen kunnen binnen Motorsport Vlaanderen afgesloten worden voor motorcross:

Regionale vergunning: Deze vergunning laat de piloten toe deel te nemen aan wedstrijden tellend voor het Regionaal Kampioenschap. Mits het betalen van een toeslag zal er kunnen deelgenomen worden aan wedstrijden tellend voor het Vlaams Kampioenschap.

Nationale vergunningDeze vergunning laat aan de piloten toe deel te nemen aan wedstrijden tellend voor het Regionaal, Vlaams én Belgisch Kampioenschap.

FIM Europe Open vergunningDeze vergunning laat aan de piloten toe deel te nemen aan wedstrijden tellend voor het Regionaal, Vlaams, Belgisch Kampioenschap & alle wedstrijden hernomen op de FIM Europe Open-kalender.

De Regionale vergunning vervangt de vroegere MC Lille clubvergunning en heeft dezelfde voordelen zoals de vorige jaren. Je kan met deze vergunning uiteraard deelnemen aan de clubwedstrijden van MC Lille en ook aan de wedstrijden die door de leden van VLM/JMS ingericht zijn en geklasseerd onder de noemer van “Vlaams kampioenschap”.

Je kan de vergunningsaanvraag downloaden via volgende link:

http://www.mc-lille.be/sites/default/files/2021-01/regionale_vergunningsaanvraag_motorcross_MSV_2021.pdf

We zitten in 2021 in een overgangsjaar waarbij de systemen welke binnen UMC gebruikt werden moeten overgaan in de systemen van Motorsport Vlaanderen.

We gaan ons uiterste best doen om één en ander opperbest te laten verlopen.

Daarom:

 • Vul de vergunningsaanvraag volledig in (in drukletters). Let op dat ook het rijksregisternummer wordt ingevuld). Een onvolledige vergunningsaanvraag zorgt voor problemen.
 • Leg bij Vic Bosch (0032 496826298) uw nummer vast.
 • De kostprijs voor een regionale vergunning bedraagt 100€.
  Let op: de piloten die in 2020 een UMC vergunning hadden betalen 50€ ipv 100€.
  (Deze 50€ is de vergoeding voor de verzekering tijdens training in 2020.)
  Indien je een UMC vergunning had in 2020 vul je het licentienummer ervan in onderaan blz 1.
 • Voor een minderjarige piloot dienen de twee ouders (of voogd) de vergunningsaanvraag te ondertekenen blz 2.
 • Voor de minderjarigen mag uiteraard een sportarts de medische verklaring ondertekenen, maar een handtekening van een huisdokter wordt ook aanvaard.

De volledige vergunningsaanvraag kan je op twee manieren verzenden.

Ofwel stuur je ze met de post naar:

Motorsport Vlaanderen
Gentsesteenweg, 349/11
9300 Aalst

Ofwel via E-mail (let er op dat je de bijlage mee stuurt)
naar: info@motorsport.vlaanderen

Onze voorkeur gaat ernaar uit om de vergunningsaanvraag te versturen naar:

Jef Leysen (mail jozefleysen@scarlet.be)
Vic Bosch (mail bosch.vic@telenet.be)

Betalingen: op rek nummer BE96 2300 4168 9105 met vermelding van naam en categorie/nr
Uiteraard kunnen nog betalingen gebeuren via Jef Leysen.

Zit u nog met vragen? Heeft U nog twijfels? bel gerust 0477 557681

Alvast bedankt.