Zondag 1 maart 2015 Website is under construction. Belangrijke berichten blijven hier gedeeld. Zondag 22 februari 2015

Vanaf heden is het per onmiddelijke ingang verboden om nog zogenaamde flippers of tear-offs te gebruiken op je crossbril. Bij het niet in acht nemen van deze nieuwe regeling is het gedaan met de training of wedstrijd. Een gewaarschuwd mens telt voor twee!!

Maandag 16 februari 2015

Vanaf deze week is het parcours weer geopend als de weersomstandigheden het toelaten op zowel woensdag als donderdag voor de vrije trainingen. A.s. woensdag en donderdag is het sowieso geopend. De jeugd kan terecht op woensdag van 13:00 - 14:00 en de rest vanaf 14:00 - 18:00.
Op donderdag vanaf 13:00 - 18:00 voor alle piloten.

Tevens is het aantal overnachtingen behoorlijk terug gebracht. In de kalender is te raadplegen wanneer er nog overnacht mag worden (in geel) op het parcours.

Voor al diegene die hun startnummer voor dit sezoen nog niet hebben vast gelegd haast u! Per eind februari komen alle nummers namelijk te vervallen. Dus melden bij Vic Bosch.

Daarnaast hierbij het overzicht van de piloten die dit jaar over moeten naar een hogere reeks.

Beloften naar Nieuwelingen MX 2 of MX 1

Nieuwelingen MX 2 naar Junioren MX 1 of MX 2

Nieuwelingen MX 1 naar Junioren MX 1 of Junioren MX 2

Junioren naar Inters B of Inters MX 2

Inters B naar Inters A